SENKRONİZASYON HİZMETİ

Jeneratörlerin senkron hale getirilmesi ve devreye alınması, müşteri isteğine uygun olarak çalışma senaryosunun uygulaması, farklı güçlerdeki ve farklı markalardaki jeneratörlerin birbirleri ile ve şebeke ile senkron çalışabilmesi için gerekli senkronizasyon panosu ve transfer panosunun yapılması. Jeneratörlerin yedekli çalışma sistemi, yüke göre jeneratör çalıştırma senaryosu uygulaması. Talepler doğrultusunda senkron çalışma senaryosunun oluşturularak, cihazların belirlenmesi, projelerin oluşturulması, sistemin devreye alınması...

• Tek jeneratör ile tesisin sürekli beslenmesi,
• Senkron çalışan jeneratörlerle tesisin sürekli beslenmesi,
• Şebeke enerjisine yedek senkron çalışan jeneratörlerle tesisin beslenmesi,
• Tek veya senkron jeneratörlerle şebekenin paralel çalışması
• Şebeke enerjisi ile yedek jeneratör veya jeneratörlerin birinden diğerine kesintisiz geçiş sistemi.

SENKRON CİHAZI

Jeneratör veya şebeke senkronizasyon cihazı, veya çift yönde yumuşak geçişli tek şebeke-jeneratör senkronizasyonunda kullanılmasına imkan verir.
AVR ve GOV ayarlarına müdahale ederek limitleri otomatik öğrenir ve hassas senkron işlemi sağlar.
Çoklu fonksiyon seçimi sayesinde cihaz hem jeneratör senkronizasyonu hem de şebeke senkronizasyonuna imkan sağlamaktadır. Her iki yönde yumuşak geiş yapmak mümkündür.
Cihaz 4.3”TFT renkli ekran ve 128x64 piksel siyah/beyaz ekran seçenekleri bulunmaktadır.
Jeneratörlerden biri daima MASTER olarak çalışır. Master cihaz baranın gerilim ve frekansını belirler. Aynı anda birden fazla jeneratör çalıştığında önce master jeneratör baraya kapatır. Diğer jeneratörler baraya senkron olurlar ve kontaktörlerini kapatıp yükü paylaşırlar.
• Şebekeye/şebekeden yumuşak geçiş • Şebeke destekleme • Şebeke kesintilerine karşın şebeke ile sürekli paralel çalışma • Şebekeye güç basma

NEDEN SENKRONİZASYON

https://www.yuvaenerji.com/wp-content/uploads/2017/08/636110449286838703-b-600x300.jpg
• Düşük işletme maliyeti
• Düşük ilk kurulum maliyeti
• Düşük bakım maliyeti
• Daha uzun sistem ömrü
• Esnek kullanım
• Artan sistem güvenliği
• Servis, yedek parça ve bakım kolaylığı