JENERATÖRDE SİSMİK KORUMA

Şiddetli bir deprem esnasında sismik titreşimlerin algılanıp jeneratör, asansör veya deprem sırasında çalışması tehlike yaratan herhangi bir sistemin devre dışı bırakılması gerekmektedir. Bu sayede deprem sonucu oluşacak zararların asgariye indirilmesi mümkün olmaktadır.

SİSMİK ROLE

Deprem algılama cihazları iki veya üç eksende sismik hareketleri algılayabilen, çok hassas sensörleri üzerinde bulundurmaktadır.
Deprem algılama hassasiyetleri standartlar tarafından ivme olarak tanımlanmakta olup sismik algıma cihazları binaya etki eden deprem ivmesini (g kuvveti) ölçerek çalışmaktadır.
Deprem güvenlik cihazlarının algılama yapması gereken ve algılama yapmaması gereken seviyeler TSE ve uluslararası standart kuruluşlarınca belirlenmektedir.
Deprem anında sismik algıma cihazlarının çıkış vermemiş olmaları bir hata anlamına gelmemektedir. Çünkü cihazlar yer ivmesine göre kontrol sinyalleri üretmektedir.

ALGILAMA EŞİKLERİ

https://www.yuvaenerji.com/wp-content/uploads/2017/09/earthquake-3167693_640-1-600x300.jpg
TS 12884 standardı gereğince deprem algılama cihazlarının kapama tertibatlarını harekete geçirmesi gereken ivme değerleri aşağıda paylaşılmıştır.
7,7Hz 0,60g
5,0Hz 0,35g
2,5Hz 0,25g
1,0Hz 0,25g